Harsholm

Sijainti

60° 21' 53.3016" N, 22° 19' 16.0644" E
Luonnonsatama
Arvosana: 
0
Ei äänestetty
Harsholm on pienehkö, kapea saari Paraisten Kirjalan luoteiskulmassa. Keskiosaa lukuun ottamatta luonnonsuojelualuetta. Pohjoispuoli on suojainen, keskikohdalla on laituri ja venevaja. Niistä länteen on syvärantainen kallio, johon kelpaa kiinnittyä. Saaren itäpäässä on yli 30 metriä korkea kallio, jonka pohjoinen rinne putoaa pystysuorana jyrkänteenä. Kallion etelärinne on loivempi ja kasvaa mustikkatyypin kangasmetsää ja lehtomaista kangasmetsää. Länsipään pohjoisrannan kallion eteläpuolella on laajahko aarnimetsä, jossa kasvaa vanhoja kuusia ja suuria pähkinäpensaita. Metsässä on jonkin verran kuolleita pystypuita ja maapuita. Rantoja ympäröi tervaleppävyöhyke. Saaren kasvillisuus on melko rehevää. Pähkinää lukuun ottamatta pensaita ja aluskasvillisuutta on puiden voimakkaan varjostuksen vuoksi vähän. Aukkopaikoilla kuitenkin kielo ja käenkaali kasvavat runsaina. Alueella tavataan lisäksi valkolehdokki, sinivuokko ja metsäkurjenpolvi sekä soikkokaksikko. Aarnimetsän erikoisuus on uhanalainen lahokaviosammal. Kallioiden kasvillisuus on monipuolista ja lajistoon kuuluvat mm. ahomansikka, kalliokielo, pölkkyruoho, ukontulikukka ja keltanot. Linnuista saarella pesivät mm. harmaapäätikka, palokärki, pyy, mustapääkerttu ja sirittäjä.
Tiedot
Merikartta
705
Alue
D
Minimisyvyys
0.0
Maksimisyvyys
0.0
WWW

Kommentit

Comment: 

Rannoilla lukee ”privat”, joten eivät varmaan halua veneitä rantaan